Breaking News
Home / ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา / กิจกรรมปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานปี 63 โดยมีนายสุทัศน์สุริยารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในการงานกิจกรรมปีใหม่ 62 ผู้อำนวยการการสร้างดวงใจสุนทรัตน์เป็นประธานในการเปิดงาน ะดับชั้นและการแจกของรางวัลแด่นักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 256281277095_3397133243661055_3050469069938491392_o142185 (Medium) 4F5A34AA-31EF-4BE9-8FE6-633DB0709AA6-L0-001 4FDCCB4B-D4AE-4066-AED6-86C6FE8106A6-L0-001 5FFA4C9A-11E2-4849-8F82-AF0058772A4C-L0-001 09D55F9A-D3BC-4BA7-B00E-52721944D748-L0-001 9E46ADF7-A2D4-43D4-98FB-E78FC41D8C40-L0-001 12D78FD1-F65F-4EDD-960C-1888F829B612-L0-001 13B811C0-AFF4-438A-A422-5845C547761C-L0-001 35F2671D-7FCA-4B92-8583-63E497A04791-L0-001 64D5196C-C554-48B2-AD38-7E9616562897-L0-001 70A3A6AB-663A-4D0D-BD66-42200B4F164D-L0-001 73F91943-A581-40F5-188 บาท-DEB3FD409647-L0-001 89B30B45-CBBB-4D72-9748-7E1D87C07FB0-L0-001 131E3BA4-5EB5-47BF-8007-CB6762E374AA-L0-001 420C7D9E-E4D7-4172-BF5C-C54A3D3D5532-L0-001 643CFD1E-10C1-4AB7-B34D-3056BDBB7610-L0-001 4938F9B0-2D10-4180-84C1-8F5A46CADDDE-L0-001 57229D1C-9B9C-47C8-B099-EC7D21EC777D-L0-001 142193 145770 145772 145828 251422 251425 A8D2265F-64BA-4424-8779-0E45ABE34D7F-L0-001 A4184361-A222-4042-B565-858A21EB12CA-L0-001 BBB627F5-AE4D-4892-AEBD-4147B6EA8E27-L0-001 CBA1055D-909C-41F0-A9EE-55079DF150F2-L0-001 DSCF2801 (Medium) DSCF2831 (Medium) DSCF2842 (Medium) DSCF2852 (Medium) DSCF2853 (Medium) DSCF2858 (Medium) DSCF2860 (Medium) DSCF2862 (Medium) DSCF2863 (Medium) DSCF2874 (Medium) DSCF2876 (Medium) DSCF2878 (Medium) DSCF2915 (Medium) DSCF2917 (Medium) DSCF2947 (Medium) DSCF2948 (Medium) DSCF2950 (Medium) DSCF2951 (Medium) DSCF2952 (Medium) DSCF2956 (Medium) DSCF2957 (Medium) DSCF2963 (Medium) DSCF2967 (Medium) DSCF2972 (Medium) E8F91F90-366F-4C9B-8A51-2EC3BFC6A92C-L0-001 EC87156D-1261-4147-8307-7BD9B713C691-L0-001 80873068_3397133556994357_28433035686838272_o81434927_3397133516994361_4711579664877879296_o 81674806_3397133490327697_4846632321635319808_o 82181964_3397139223660457_2690011736303468544_o

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top