Breaking News
Home / ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา / โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นระบบ Office 365 for Education ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 256281159 (Medium) 81345 (Medium) 81350 (Medium) 81359 (Medium) 81366 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0001 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0002 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0004 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0005 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0006 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0007 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0008 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0009 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0010 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0011 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0012 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0013 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0014 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0015 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0016 (Medium) อบรม365_๑๙๐๗๒๖_0017 (Medium)

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top