Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปกถัมภ์ โดย ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปกถัมภ์ โดย ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจาก อาชญกรรม และยาเสพติด โดย ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ณ ห้องสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา วันที่ 18 ธันวาคม 2561
334825 (Medium) 334829 (Medium) 334833 (Medium) DSCF8770 (Medium) DSCF8775 (Medium) DSCF8776 (Medium) DSCF8784 (Medium) DSCF8785 (Medium) DSCF8798 (Medium) DSCF8801 (Medium) DSCF8802 (Medium) DSCF8805 (Medium) DSCF8825 (Medium) DSCF8832 (Medium) DSCF8835 (Medium) DSCF8845 (Medium) DSCF8857 (Medium) DSCF8865 (Medium) DSCF8870 (Medium) DSCF8871 (Medium) DSCF8877 (Medium) DSCF8883 (Medium) DSCF8889 (Medium) S__204464132 (Medium)

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top