Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

โครงการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานจากศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้ เรื่องการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยได้นำเสนอผลงานข้าวยำม้วนวชิรา นวัตกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง และนางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการฯได้ร่วมสัมมนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้กับผู้บริหารครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต้ได้รับฟังในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

DSCF6669 (Medium)

DSCF6670 (Medium)

DSCF6672 (Medium)

DSCF6676 (Medium)

DSCF6678 (Medium)

DSCF6679 (Medium)

DSCF6726 (Medium)

DSCF6744 (Medium)

DSCF6761 (Medium)

DSCF6763 (Medium)

DSCF6765 (Medium)

DSCF6776 (Medium)

DSCF6789 (Medium)

DSCF6795 (Medium)

DSCF6800 (Medium)

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top