Breaking News
Home / ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา / พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 60

พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 60

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา และขอให้นักศึกษารักษาความดีนั้นไว้ ภาคภูมิใจ ความเป็นอัตลักษณ์ของวชิราฯDSCF4866 (Medium) DSCF4867 (Medium) DSCF4868 (Medium) DSCF4869 (Medium) DSCF4870 (Medium) DSCF4871 (Medium) DSCF4872 (Medium) DSCF4873 (Medium) DSCF4874 (Medium) DSCF4875 (Medium) DSCF4876 (Medium) DSCF4877 (Medium) DSCF4878 (Medium) DSCF4879 (Medium) DSCF4880 (Medium) DSCF4881 (Medium) DSCF4882 (Medium) DSCF4884 (Medium) DSCF4885 (Medium) DSCF4886 (Medium) DSCF4887 (Medium) DSCF4888 (Medium) DSCF4889 (Medium) DSCF4890 (Medium) DSCF4891 (Medium) DSCF4892 (Medium) DSCF4893 (Medium) DSCF4894 (Medium) DSCF4895 (Medium) DSCF4896 (Medium) DSCF4897 (Medium) DSCF4898 (Medium) DSCF4899 (Medium) DSCF4900 (Medium) DSCF4902 (Medium) DSCF4904 (Medium) DSCF4906 (Medium) DSCF4907 (Medium)

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top