Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมเรื่อง โทษและพิษภัยยาเสพติด โดยท่านวิทยากร จาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 9

อบรมเรื่อง โทษและพิษภัยยาเสพติด โดยท่านวิทยากร จาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 9

ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯได้จัดอบรม เรื่อง โทษและพิษภัยยาเสพติด โดยท่านวิทยากร จาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 9 ณ ห้องสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาDSCF2138 (Medium) DSCF2148 (Medium) DSCF2155 (Medium) DSCF2159 (Medium) DSCF2160 (Medium) DSCF2167 (Medium) DSCF2169 (Medium) DSCF2173 (Medium) DSCF2174 (Medium) DSCF2179 (Medium) DSCF2181 (Medium) DSCF2182 (Medium) DSCF2185 (Medium) DSCF2187 (Medium)

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top