Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 DSCF0843 (Medium) DSCF0848 (Medium) DSCF0853 (Medium) DSCF0859 (Medium) DSCF0864 (Medium) DSCF0867 (Medium) DSCF0868 (Medium) DSCF0878 (Medium) DSCF0879 (Medium) DSCF0892 (Medium) DSCF0894 (Medium) DSCF0895 (Medium) DSCF0897 (Medium) DSCF0902 (Medium) DSCF0905 (Medium) DSCF0906 (Medium) DSCF0908 (Medium) DSCF0909 (Medium) DSCF0910 (Medium) DSCF0911 (Medium) DSCF0912 (Medium) DSCF0913 (Medium) DSCF0914 (Medium) DSCF0915 (Medium) DSCF0916 (Medium) DSCF0918 (Medium) DSCF0920 (Medium) DSCF0921 (Medium) DSCF0923 (Medium) DSCF0925 (Medium) DSCF0926 (Medium) DSCF0928 (Medium) DSCF0929 (Medium) DSCF0930 (Medium) DSCF0931 (Medium) DSCF0932 (Medium) DSCF0933 (Medium) DSCF0934 (Medium) DSCF0935 (Medium) IMG_4890 (Medium) IMG_4893 (Medium) IMG_4902 (Medium) IMG_4919 (Medium) IMG_4927 (Medium) IMG_4928 (Medium) IMG_4930 (Medium) IMG_4931 (Medium) IMG_4936 (Medium) IMG_4947 (Medium) IMG_4960 (Medium) IMG_4961 (Medium) IMG_4964 (Medium) IMG_4971 (Medium) IMG_4972 (Medium) IMG_4978 (Medium) IMG_4981 (Medium) IMG_4989 (Medium) IMG_4996 (Medium) IMG_5009 (Medium) IMG_5010 (Medium) IMG_5016 (Medium) IMG_5022 (Medium) IMG_5023 (Medium) IMG_5024 (Medium) IMG_5025 (Medium) IMG_5027 (Medium) IMG_5029 (Medium) IMG_5034 (Medium) IMG_5035 (Medium) IMG_5037 (Medium) IMG_5038 (Medium) IMG_5045 (Medium) IMG_5046 (Medium) IMG_5047 (Medium) IMG_5051 (Medium) IMG_5053 (Medium) IMG_5057 (Medium) IMG_5058 (Medium) IMG_5059 (Medium) IMG_5061 (Medium) IMG_5063 (Medium) IMG_5067 (Medium) IMG_5069 (Medium) IMG_5071 (Medium) IMG_5074 (Medium) IMG_5088 (Medium) IMG_5092 (Medium) IMG_5097 (Medium) IMG_5103 (Medium) IMG_5104 (Medium) IMG_5109 (Medium) IMG_5113 (Medium) IMG_5115 (Medium) IMG_5116 (Medium) IMG_5117 (Medium) IMG_5118 (Medium) IMG_5119 (Medium) IMG_5120 (Medium) IMG_5121 (Medium) IMG_5125 (Medium) IMG_5126 (Medium) IMG_5127 (Medium) IMG_5130 (Medium) IMG_5139 (Medium) IMG_5141 (Medium) IMG_5142 (Medium) IMG_5143 (Medium) IMG_5144 (Medium) IMG_5145 (Medium) IMG_5149 (Medium) IMG_5150 (Medium) IMG_5158 (Medium) IMG_5160 (Medium) IMG_5162 (Medium) IMG_5164 (Medium)การมอบทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนในเครือวชิรา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ประกวดพานไหว้ครู ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และโรงเรียนวชิรานุกูล ขอขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรานุกูล ที่เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนในเครือวชิรา

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top