Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลงานดีเด่นรับเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ผลงานดีเด่นรับเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

DSC00464

DSC00465

DSC00523

DSC00524

IMG (8)

IMG (9)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 โรงเรียนระดับประเทศจากโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จัดนิทรรศการและถวายรายงาน

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ณ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล  วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top