Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน เรื่อง การออกแบบและจัดทำคู่มือบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อบริการวิชาชีพ โรงเรียนศอลาหุดดีน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15665606_1344988035542263_7083476804992188554_n 15665779_1344987945542272_7024560269990002775_n 15676171_1344987942208939_4030063012451202950_o 15723566_1344987948875605_2264266948254920949_o 15732618_1344988005542266_4385097242216798695_o

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top