Breaking News
Home / โครงงานวิจัย / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว โดยใช้วิธีการ ท่องศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว โดยใช้วิธีการ ท่องศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ธัญดา

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top