Breaking News
Home / โครงงานวิจัย (page 4)

Category Archives: โครงงานวิจัย

Feed Subscription

โครงการและการวิจัยของอาจารย์นักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่ง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อาจารย์วาสนา  ชูสวัสดิ์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก อาจารย์เกศณี  กำลังเกื้อ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์อาภาภรณ์  ดำแก้ว  ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์ซารีฟะห์  หมุนนุ้ย ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2556  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี   Read More »

Scroll To Top