Breaking News
Home / ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

Category Archives: ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

Feed Subscription

ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561

DSCF7103 (Medium)

ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ความสนุกสนานและรอยยิ้มของนักศึกษาทุกคน Read More »

เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

DSCF6989 (Medium)

นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นางปรียา ตันวิพัฒน์ นายอภิชาต เนินพรหม และนางณัฐนันท์ ชุมแก้ว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 60

DSCF4904 (Medium)

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา และขอให้นักศึกษารักษาความดีนั้นไว้ ภาคภูมิใจ ความเป็นอัตลักษณ์ของวชิราฯ Read More »

คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ปี 2560

S__64634882 (Medium)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ. ระดับภาคใต้. ปี 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร และ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี Read More »

ร่วมโครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2560

DSCF1991 (Medium)

ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยได้ร่วมโครงการวันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลาไทย ซึ่งมีกิจกรรมร่ว มกันเก็บขยะบริเวณหาดชลาทัศน์ตลอดสาย Read More »

วิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดไทย จังหวัดสงขลา บริจาคโลหิต

DSCF1369 (Medium)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดไทย จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจ กุศล จิตสาธารณะ ร่วมกันบริจาคโลหิต ภายในงาน มีทั้งคณะครูและนักศึกษา มีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา 2559

17201450_1445197552187977_4227162980335145620_n

ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแด่ผู้สำเร็จการศึกษา 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน สงขลา Read More »

Scroll To Top