Breaking News
Home / สาระความรู้

Category Archives: สาระความรู้

Feed Subscription

สาระความรู้ทั่วไป

สุเมธ สุนทรัตน์ รำลึก 12 กันยายน 2562

DSCF1942 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรานุกูล นายสุเมธ สุนทรัตน์ จึงจัดทำพิธีบูชาพระคุณครูสุเมธ และทำพิธีทางศาสนา ทั้งคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในเครือ “วชิรา” ในวันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2562 Read More »

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มัสยิด บ้านบน และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

233394

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมถวายวันพระราชกุศล แดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูร ซึ่งสถานที่ดำเนินกิจกรรมได้แก่ มัสยิด บ้านบน และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมถวายวันพระราชกุศล แดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูร ซึ่งสถานที่ดำเนินกิจกรรมได้แก่ มัสยิด บ้านบน และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 Read More »

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education

81345 (Medium)

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นระบบ Office 365 for Education ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

DSCF1064 (Medium)

ดร.ดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือ วชิรา “โรงเรียนวชิรานุกูล” “วท.วชิราโปลีสงขลา” ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรานุกูลทุกท่าน ที่ให้ ผู้สนับสนุนที่ให้ทุนการศึกษารุ่นน้องด้วยดีเสมอมา 27/06/62 Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปวช และ ปวส ปีการศึกษา 2562

DSCF9824

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปวช และ ปวส ปีการศึกษา 2562 โดย นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธานประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 Read More »

เปิดรับสมัครครู วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ปีการศึกษา 2562

54516524_2619794498061604_5780525135689678848_n

                คุณสมับัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีเป็นต้นไป2. จบการศึกษา ปริญญาตรี3. ไม่เป็นบุคคลต้องคดีทางอาญา4. มีความรักในความเป็นครู หลักฐานการรับสมัครครู-อาจารย์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 4.สำเนาใบปริญญาบัตร 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ Read More »

Scroll To Top