Breaking News
Home / ดาวน์โหลด

Category Archives: ดาวน์โหลด

Feed Subscription

ดาวน์โหลด

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education

81345 (Medium)

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นระบบ Office 365 for Education ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 Read More »

กิจกรรมใจประสานใจ ปีการศึกษา 2557

DSCF4740

วันนี้ (20 ก.พ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชราโปลีสงขลาได้จัดกิจกรรมใจประสานใจ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สมิหลาแคมปิ้งแอนท์รีสอร์ท  โดยมีคณะนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2  และ คณะอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ——————————- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง https://onedrive.live.com/redir?resid=E4EE63E8A09F1E3C!1446&authkey=!ABj84XImbz00qbk&ithint=folder%2cJPG ——————————- Read More »

กิจกรรม ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร

1404114246970

วันนี้วิทยาลัยฯ ร่วมกับ บริษัท อ.สงขลามอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร ณ ห้องประชุมสารภี มีนักเรียน ระดับชั้น ปวช1 และ ปวส1 ได้รับการอบรมในครั้งนี้ Read More »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

01 ฝ่ายบริหารทั่วไป 20601 ใบลากิจ ป่วย สาย ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2557 ขออนุมัติงบอาคารlสถานที 4-55 ตารางการขออนุญาตใช้เครื่อง Copy print บันทึกชี้แจง บอกเหตุผล แบบฟอร์มขอย้ายและจำหน่ายครุภัณฑ์ แบบฟอร์มจำหน่าย ใบ ขอ รบ. รอบ 2 ใบขอรับรองเงินเดือน ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย ใบเบิกจ่าย วัสดุ-ครุภัณฑื ใบเบิกจ่าย วัสดุ-ครุภัณฑื ใบลา หนังสือตักเตือน อาจารย์ 57 02 ฝ่ายกิจกรรม กจ 01_แบบสมัครกิจกรรมชมรม กจ 02_รายชื่อกิจกรรมชมรม กจ 03_แบบขอแต่งตั้งกรรมการชมรม กจ 03_แบบขอแต่งตั้งกรรมการชมรม.doc-พี่แอ๊ะ กจ 04_รายชื่อสมาชิกชมรม กจ 05_แบบขออนุมัติโครงการชมรม กจ 06_ปฏิทินปฏิบัติชมรม กจ 07_แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชมรม กจ 08_ฟอร์มโครงการกิจกรรมชมรม กจ 09_แบบรายงานผลการดำเนินงาน กจ 10_แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม-ปรับ กจ 11_แบบบันทึกการขอซ่อมกิจกรรมชมรม ... Read More »

Scroll To Top