Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 20)

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Feed Subscription

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนา เส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นนักบัญชี และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบัญชี

10846874_728343060581842_1178768288_n

วันนี้ 19  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา เส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นนักบัญชี และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบัญชี  โดย นางอภิรมย์ เพชรรัตน์ หัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตำบลนาทับ ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สัมนา คุณสมบัติที่ดีของนักบัญชี การตรวจสอบบัญชีภายในองค์กร

10866864_365388860288562_1098215330_n

วันนี้ 9  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา คุณสมบัติที่ดีของนักบัญชี การตรวจสอบบัญชีภายในองค์กร โดย นางภาวินี คงชู นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สัมนา บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค ACE และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

10868004_654306558012819_1755945262622080907_n

วันนี้ 15  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค ACE และการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางโสภิดา กล่ำอำมาตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี   Read More »

สัมนา เทคนิคการเรียนบัญชีให้ดีขึ้น และเทคนิคการจัดทำและนำเสนองบการเงินเพื่อตอบโจทย์ผุ้ใช้งบการเงิน

10846825_363435727150542_2097468818_n

วันนี้ 12  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา เทคนิคการเรียนบัญชีให้ดีขึ้น และเทคนิคการจัดทำและนำเสนองบการเงินเพื่อตอบโจทย์ผุ้ใช้งบการเงิน โดย อ.กุลวดี ลิ่มอุสันโน อาจารย์ภาควิชาการบัญชี อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สัมนา ความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี และ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผุ้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. 2543

10836170_678850375546030_445478270_n

วันนี้ 10  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา ความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี และ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผุ้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. 2543 โดย อาจารย์จิระพร จิระรัตน์ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สัมนา โอกาสและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพบัญชี และ UPDATE การเปลี่ยนแปลงมารตฐานการบัญชี ปี 2557

10822422_531156190320216_1380874663_n

วันนี้ 9  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา โอกาสและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพบัญชี และ UPDATE การเปลี่ยนแปลงมารตฐานการบัญชี ปี 2557 โดย อ.สุพินดา โจนส์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สัมนา “TAX FOR AEC” ภาษีหน้ารู้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10733680_778732545531095_159596023_n

วันนี้ 3 ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา “TAX FOR AEC” ภาษีหน้ารู้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

สมัครเรียนออนไลน์ นักศึกษา 2558

untitled

กำลังโหลด…   วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขา การบัญชี การขาย/การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์เอกพล ศรีสุวรรณ โทร 089-8709039 , 086-9684468 ติดต่อวิทยาลัย โทร 074-313748 โทรสาร 074-436980 ที่เว็บไซต์ www.wpc.ac.th Read More »

ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคใต้ ปี 2557

1418782150771

วันนี็(16 ธ.ค.) นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมผู้บริหารอาชีวะศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคใต้ ณ วท.อุดมศึกษาพณิชยการ Read More »

สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มาตรวจเงินอุดหนุน

DSCF3271

วันนี้ (8 ธ.ค.)สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้มาตรวจเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียนอีกด้วย Read More »

Scroll To Top