Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Feed Subscription

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบัญชี เรื่อง เรียนรู้และก้าวทันภาษีอากรแนวใหม่ โดยไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร

15622210_1344968072210926_4348774945264793978_n

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น จำนวน 77 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบัญชี เรื่อง เรียนรู้และก้าวทันภาษีอากรแนวใหม่ โดยไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร โดย คุณปรียานุช พรเจริญ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ชำนาญการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1   Read More »

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการบัญชี เรื่อง รู้ทันและเข้าถึงการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

15578614_1336853729689027_443350318500080238_n

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการบัญชี เรื่อง รู้ทันและเข้าถึงการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดย นางปิยาภรณ์ วัยนิพล นักวิชาการเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา Read More »

บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาและพัฒนาบุคคลด้านวิชาชีพ

15541622_1335217516519315_4643406831882550425_n

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาและพัฒนาบุคคลด้านวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม MOU กับวิทยาลัยมีดังนี้1. ห้างหุ้นส่วนไชยรักษ์ การโยธาผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณประยูร ไชยรักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ไอที โซลูชั่นผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณเมธา กิติสังขรนิต ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ไอทีโซลูชั่น 3. บริษัท เบทเตอร์เวย์ประเทศไทย จำกัด ผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณคำพระ มีสมสาร ผู้อำนวยการประจำเขต บริษัทเบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด 4. บริษัท โอเพ่น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณกรรณิการ์ หนูไฝ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเพ่น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 5. บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด ผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณวิบูลย์ อรุโนประโยชน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินทรัพย์ทอง จำกัด 6.ร้านเอสอาร์คอมเทค ผู้เข้าร่วมข้อตกลง คุณชนากาต์ เพ็งระวะ ผู้จัดการร้านเอส อาร์ ... Read More »

กิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ” โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน

249411

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วม #ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ” ใน #โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2559   Read More »

กิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยภายใน วันที่ 1 กันยายน 2559

14184503_1211730452201356_5822726770632294611_n

กิจกรรมกีฬาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2559 มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู เป็นกิจกรรมที่สนุกสนามเป็นไปด้วยบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มทั้งนักศึกษา และคณะครู-อาจารย์   Read More »

โครงการแสงส่องทางน้ำบูดูบ้านดินลาน สู่ตลาดที่ยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

DSCF6271

ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี กิจกรรมให้กับชุมชนชาวโดยการสอนทำข้าวยำม้วน และอบรมให้ความรู้กับชุมชนทางด้านการตลาด โดยวิทยากร อ.สุปรียา  ปลอดทอง Read More »

รับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดย ผอ.ดวงแข สุนทรัตน์เป็นผู้มอบและกล่าวชื่นชมแด่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2559

S__4661256

รางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ จำปาดะ จากงานวิจัยสู่ตลอด และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขบันการประกวดแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ นายฤทธิชัย คงเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบเว็บ ระดับอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 Read More »

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

DSCF6341

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายฤทธิชัย คงเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบเว็บ         Read More »

Scroll To Top