Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ

Category Archives: ผลงานทางวิชาการ

Feed Subscription

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม

MOU ร่วมกับบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพูดคุยกับ Mr.Shifeng …

10744 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพูดคุยกับ Mr.Shifeng : The assisstant to the president of the university of xi an kedagaoxin เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาจีน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเพื่อเข้าเรียนรู้และศึกษาต่อในประเทศจีน Read More »

ขอแสดงความยินดีให้กับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

IMG_5170-2 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ขอแสดงความยินดีให้กับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นายปสาธน์ มณีโรจน์, นางพนาวัลณ์ แก่นเพชร, นางวราทิพย์ สระแก้ว, นางสาววิลาวัลย์ ศรีสันนา, นางสาวธัญสินี สุดทองคง   Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

DSCF0926 (Medium)

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 การมอบทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนในเครือวชิรา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ประกวดพานไหว้ครู ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และโรงเรียนวชิรานุกูล ขอขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรานุกูล ที่เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนในเครือวชิรา Read More »

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 31 พร้อม เชิดชูคนดีศรีวชิรา ประจำปีการศึกษา 2559

16587041_1414570385250694_872433275127298090_o

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 31 พร้อม เชิดชูคนดีศรีวชิรา ประจำปีการศึกษา 2559   Read More »

ผลงานดีเด่นรับเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

IMG (8)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 โรงเรียนระดับประเทศจากโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดนิทรรศการและถวายรายงาน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล  วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 Read More »

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และพิธีมอบเกียรติบัตร

5

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วม #ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ” ใน #โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2559 Read More »

ผลงานดีเด่นรับป้ายงานสวนปี 2548

ป้ายสวน

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา       โรงเรียนได้เข้ารับพระราชทานป้าย สนองพระราชดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Read More »

Scroll To Top