Breaking News
Home / เกี่ยวกับ

Category Archives: เกี่ยวกับ

Feed Subscription

รู้จักวิทยาลัย

กิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562

2520 (Medium)

วิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 แด่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และ ระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา Read More »

กิจกรรมปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

142185 (Medium)

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานปี 63 โดยมีนายสุทัศน์สุริยารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในการงานกิจกรรมปีใหม่ 62 ผู้อำนวยการการสร้างดวงใจสุนทรัตน์เป็นประธานในการเปิดงาน ะดับชั้นและการแจกของรางวัลแด่นักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 Read More »

วันวิชาการ ปี 62

80865484_3375113892529657_9046454293753757696_n

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยได้รับความอนุเคราะห์จากน้องๆที่โรงเรียนในเครือไอชิได้รับชมการแข่งขันและการแข่งขันรายได้พันธมิตรในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 Read More »

วชิราโปลีวิชาการ ปี 62

80626096_2803665889695512_7943666808521752576_n

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวชิราโปลีวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนลีวชิราโปลีสงขลา   ทักษะพื้นฐาน การเล่านิทานพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร้องเพลงไทยสากล คัดลายมือภาษาจีน รักการอ่านภาษาไทย ทักษะการบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี ทักษะการตลาด แข่งขันการเขียนแผนการตลาด ทักษะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถคลิกได้ ที่นี่ Read More »

วันดินโลก แจกกล้าไม้

DSCF2474 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คณะครูและนักศึกษาร่วมกันแจกกล้าไม้ ในวันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติของทุกปี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หน้าโรงเรียนในเครือวชิรา Read More »

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

DSCF2111 (Medium)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมตติดตามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 60 โรง ในวันที่ 24 กันยายนนน 2562 Read More »

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

71185686_3071078489599867_6824279128661819392_n

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้เชิญ 3 หน่วยงาน คือ 1. ธนาคารออมสิน สาขาวชิรา สงขลา 2. บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีไอที โซลูชั่น เข้ารับโล่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ด้วยดีเสมอมา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 20 กันยายน 2562 Read More »

สุเมธ สุนทรัตน์ รำลึก 12 กันยายน 2562

DSCF1942 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรานุกูล นายสุเมธ สุนทรัตน์ จึงจัดทำพิธีบูชาพระคุณครูสุเมธ และทำพิธีทางศาสนา ทั้งคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในเครือ “วชิรา” ในวันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2562 Read More »

Scroll To Top