Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 5)

Author Archives: admin

Feed Subscription

วิทยาลัยได้ร่วมตักบาตรทำบุญคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2294 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยได้ร่วมตักบาตรทำบุญคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ Read More »

ร่วมโครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2560

DSCF1991 (Medium)

ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยได้ร่วมโครงการวันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลาไทย ซึ่งมีกิจกรรมร่ว มกันเก็บขยะบริเวณหาดชลาทัศน์ตลอดสาย Read More »

กิจกรรมวิทยาลัยฯ น่าอยู่

DSCF1857 (Medium)

เนื่องเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมวิทยาลัยน่าอยู่ เพื่อให้นักศึกษา จัด ตกแต่ง สถานที่ ให้ความสำคัญกับวิทยาลัย ให้น่าอยู่ขึ้น Read More »

MOU ร่วมกับบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพูดคุยกับ Mr.Shifeng …

10744 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพูดคุยกับ Mr.Shifeng : The assisstant to the president of the university of xi an kedagaoxin เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาจีน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเพื่อเข้าเรียนรู้และศึกษาต่อในประเทศจีน Read More »

กิจกรรมตักบาตรทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560

DSCF1575 (Medium)

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ทางวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมตักบาตรทำบุญและกล่าวสุนทรพจน์ ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

วิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดไทย จังหวัดสงขลา บริจาคโลหิต

DSCF1369 (Medium)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดไทย จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจ กุศล จิตสาธารณะ ร่วมกันบริจาคโลหิต ภายในงาน มีทั้งคณะครูและนักศึกษา มีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ Read More »

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

IMG_5602 (Medium)

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัด 2 กิจกรรม คือ วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด และได้เชิญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 และ 6 โรงเรียนวชิรานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดประกวดแสดงละครในหัวข้อเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน การเดินชุดฟินนาเล่ คำถามทายปัญหาเกี่ยวกับ วันสุนทรภู่ เวทีคนเก่ง และมีการจัดกิจกรรมรายได้เสริมระหว่างเรียน นักเรียน – นักศึกษาที่สนใจ ก็สามารถสร้างรายได้และดำเนินกิจกรรมไปด้วยความสนุก Read More »

กิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการเลือกตั้ง งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

DSCF1010 (Medium)

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดกิจกรรมการอบรม และได้เชิญ วิทยากร โดย คุณ วรพจน์ เพ็ชรคงทอง หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา ณ ห้องสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา                           Read More »

Scroll To Top