Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 30)

Author Archives: admin

Feed Subscription

โครงการสัมมนา “สงขลา คือ หัวใจแห่งอาเซียน รุ่นที่ 1″

วันนี้ (3 กันยายน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนา “สงขลา คือ หัวใจแห่งอาเซียน รุ่นที่ 1″ ณ โรงเเรมพาวิลเลี่ยม อ.เมือง จ.สงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “สงขลาคือหัวใจแห่งอาเซียน” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการชาวนครสงขลา จำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป นายสุธรรม เดชดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดโครงการ “สงขลาคือหัวใจแห่งอาเซียน” จำนวน 5 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า 2,000 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย.2556 ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา เช่น อ.เมือง อ.หาดใหญ่ อำเภอในคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอชายแดนพื้นที่ต่อกับจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตื่นตัวเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ... Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่ง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อาจารย์วาสนา  ชูสวัสดิ์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก อาจารย์เกศณี  กำลังเกื้อ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์อาภาภรณ์  ดำแก้ว  ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์ซารีฟะห์  หมุนนุ้ย ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2556  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี   Read More »

ได้รับมอบเกียรติบัตรศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับมอบเกียรติบัตรศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร Read More »

Scroll To Top