Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 20)

Author Archives: admin

Feed Subscription

อบรมเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

DSCF6599_resize

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา  ร่วมกับ บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด ได้จัดอบรมเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” เพื่อให้นัหศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น     Read More »

อบรมนายทะเบียนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

11426615_940779012650885_475059853_n

อบรมนายทะเบียนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส อาจารยืชะรี พรหมสมบัติ เข้าร่วมประชุม     Read More »

ร่วมบริจาคโลหิต กาชาดโรงพยาบาลสงขลา

PNOHT580605001001101

ร่วมบริจาคโลหิต กาชาดโรงพยาบาลสงขลา วันนี้ (9 มิ.ย.) ทางเหล่ากาชาดโรงพยาบาลสงขลา จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา Read More »

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

11330898_932449636817156_1292508133_o

เมื่อวันเสาร์ที่  30 พฤษภาคม  2558 วิทยาลัยได้จัด กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2558 Read More »

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

วันงดสูบหรี่โลก58

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาได้กำหนดสัปดาห์วิทยาลัยปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักศึกษากล่าวให้ความรู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคน ลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย และปฏิญาณตนลด ละ เลิกบุหรี่ นำนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ทั้งหมด ร่วมเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับข้อมูลความ รุนแรงของการเสพติดบุหรี่ บริเวณถนนทะเลหลวง ชุมชนวชิรา ซอยคู่ และซอยคี่ คำขวัญรณรงค์วันงดบุหรี่โลก ประจำปี 2558 คือ  “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”   Read More »

การนิเทศในโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ระดับอาชีวศึกษา

11351927_932439983484788_329204809_n_resize

คณะอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเยี่ยมวิทยาลัย และให้การนิเทศในโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ระดับอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยนำร่องในการเข้าร่วมโครงการนี้       Read More »

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2-3 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2558

11304223_932449516817168_2053324275_o

เมื่อวันอาทิตย์ ที่  24  พฤษภาคม  2558 วิทยาลัยได้จัด กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2-3 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา  2558     Read More »

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2558

DSCF5935_resize

เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2558 วิทยาลัยได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา         Read More »

Scroll To Top