Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 10)

Author Archives: admin

Feed Subscription

กิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ” โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน

249411

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วม #ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ” ใน #โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2559   Read More »

กิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยภายใน วันที่ 1 กันยายน 2559

14184503_1211730452201356_5822726770632294611_n

กิจกรรมกีฬาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2559 มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู เป็นกิจกรรมที่สนุกสนามเป็นไปด้วยบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มทั้งนักศึกษา และคณะครู-อาจารย์   Read More »

โครงการแสงส่องทางน้ำบูดูบ้านดินลาน สู่ตลาดที่ยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

DSCF6271

ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี กิจกรรมให้กับชุมชนชาวโดยการสอนทำข้าวยำม้วน และอบรมให้ความรู้กับชุมชนทางด้านการตลาด โดยวิทยากร อ.สุปรียา  ปลอดทอง Read More »

รับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดย ผอ.ดวงแข สุนทรัตน์เป็นผู้มอบและกล่าวชื่นชมแด่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2559

S__4661256

รางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ จำปาดะ จากงานวิจัยสู่ตลอด และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขบันการประกวดแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ นายฤทธิชัย คงเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบเว็บ ระดับอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 Read More »

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

DSCF6341

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายฤทธิชัย คงเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบเว็บ         Read More »

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2559

126145

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว. จัดโดยธนาคารกรุงไทย จากที่พวกเราติด 30 ทีม เพื่อไปเข้าค่าย The. Following. Camp. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ. จาก 240. กว่าทีม ทั่วประเทศ แล้วนำเสนอโครงงานต่อกรรมการ คัดเลือกเหลือ 10 ทีม ซึ่งเราติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ Read More »

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คนเก่งของวิทยาลัยกับโครงการประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 1สิงหาคม 2559

S__41058316

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คนเก่งของวิทยาลัยกับโครงการประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 1สิงหาคม 2559 ระดับประกาศนีบัตรวชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ระดับประกาศนีบัตรวชาชีพชั้นสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Read More »

Scroll To Top