Breaking News

รูปภาพกิจกรรม

ภาพล่าสุด

 • คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561
 • เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
 • กิจกรรมตักบาตรทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
 • โครงการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และ ศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรานุกูลได้มอบทุนการศึกษา 2561 วันที่ 22/06/61
 • วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 27 มิ.ย. 61 ณ อาคารประกอบพิธี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
 • พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีศรีวชิราโปลี ประจำปีการศึกษา 60
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ได้รับเชิญมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “องค์กรแห่งความสุข”
 • คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ปี 2560
 • เปิดรับสมัครแล้ว ได้ที่ “วชิราโปลีสงขลา” เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
 • ขอแสดงความยินครับคณะครู – อาจารย์ 4 ท่าน ที่ผ่านการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ ๑๐

ผลงานดีเด่น

โครงงานวิจัย

Scroll To Top