Breaking News
 • กิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 แด่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตร...

 • กิจกรรมปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

  ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานปี 63 โดยมีนายสุทัศน์สุริยารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

 • วันวิชาการ ปี 62

  วันวิชาการ ปี 62

  วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยได้รับความอนุเคราะห์จากน้องๆที่โรงเรียนในเครือไอชิได้รับชมการแข่...

 • วชิราโปลีวิชาการ ปี 62

  วชิราโปลีวิชาการ ปี 62

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวชิราโปลีวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ...

 • วันดินโลก แจกกล้าไม้

  วันดินโลก แจกกล้าไม้

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คณะครูและนักศึกษาร่วมกันแจกกล้าไม้ ในวันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติของท...

รูปภาพกิจกรรม

ภาพล่าสุด

โครงงานวิจัย

Scroll To Top